Werkwijze

Vóór de intake stuur ik je een voedingsdagboek toe wat je invult voordat je komt. De intake duurt 11/2 uur, ik vraag je van alles over je klachten en ziekte(geschiedenis), uitscheiding, leefstijl en omgeving. In eerste instantie kijk ik holistisch en leg ik verbanden tussen je klachten, constitutie (aanleg) en invloed van leefstijl en omgevingsfactoren. Per orgaan bekijk ik waar er een verstoring zit in de opname, verwerking en uitscheiding op de verschillende niveaus. Lees meer
Vervolgens haal ik de essentie eruit: de oorsprong van de disbalans, dit is het uitgangspunt voor het behandelplan. In dit hele proces maak ik gebruik van zowel mijn kennis als mijn intuïtie.

"iets op de lever hebben" of "het niet kunnen verteren"

Een week na de intake volgt een uitlegconsult waarin we mijn bevindingen, behandelplan en prognose bespreken. Afhankelijk wat er speelt zit er een maand tot 6 weken tussen de vervolgconsulten. Soms is het nodig om tijdelijk wat vaker af te spreken wanneer bijvoorbeeld massage als therapie wordt ingezet. De vervolgconsulten zijn een evaluatie over hoe het gaat en in hoeverre het lukt de adviezen op te volgen. Ook bekijk ik of er eventueel iets aan de therapie aangepast moet worden.

Praktisch

Tarieven

Omdat ik lid ben van de VBAG worden consulten en behandelingen voor het grootste gedeelte vergoed vanuit de aanvullende verzekering, natuurgeneeskunde valt onder alternatieve geneeswijzen.